web application

אפליקציה לניהול השכרות

ניתן למצוא בשוק תוכנות ניהול השכרות רבות, רובן בתשלום חודשי או שנתי וייתכן כי מרבית הפונקציות בהן יתאימו לצרכי הלקוח.
במקרה של הלקוח הזה, הוא חיפש והתנסה, במשך תקופה ארוכה, בתוכנות רבות מסוג זה.
אף אחת לא התאימה בדיוק לצרכי העסק שלו ואף גרמו לו לבזבז זמן בבניית מאגר המידע וההתנסות בהן.כאשר פנה אלי, בנינו יחד את האיפיון של המוצר.
למדתי כיצד העסק שלו פועל ומהן הפונקציות הדרושות לניהולו ומה סדר הפעולות של כל פונקציה.
את האפליקציה בניתי בקוד מאפס על פלטפורמת NodeJs ובשימוש מאגר נתונים מאובטח MongoDB.