build corporate website

פרופיקס הפקות אירועים

פיתוח אתר תדמית לחברת הפקות אירועים.דף הבית מציע שני סרגלי כלים כדי למקסם את חשיפת המשתמש לשירותים הרבים שהחברה מציעה.האתר דינמי ומשתמש במאגר נתונים כדי לשמור את המידע והתמונות שעל הדפים.